Logo Novon

Novon/Vlietstra's duurzaamheidsrapport 2021 is er

Aandacht voor het milieu, een goede samenwerking op de lange termijn en prettige werkomstandigheden voor onze medewerkers. Het onderwerp duurzaamheid komt bij Novon & Vlietstra overal in terug.

Eens per twee jaar stellen wij een duurzaamheidsrapport op. Vandaag publiceren wij ons duurzaamheidsrapport van 2021. In dit rapport is uiteen gezet hoe wij in 2019 en 2020, maar ook in de jaren daarvoor, gepresteerd hebben op onze algemene duurzaamheidsdoelen, gebaseerd op de Sustainable Develement Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen richten zich op vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. De doelen moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Benieuwd naar ons duurzaamheidsrapport? Klik dan nu hier!

Vrijblijvende advies aanvragen
Op zoek naar een baan in de schoonmaak?